bez mirisa


bez mirisa
• flavourless
• odourless

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • ugljikov — ugljíkov prid. DEFINICIJA koji se odnosi na element ugljik ili koji ga sadrži SINTAGMA ugljikov ciklus kruženje ugljika u biokemijskom ciklusu; ugljikov dioksid kem. anorganski spoj, bezbojni plin CO2, nastaje izgaranjem i izdisanjem uz dovoljnu… …   Hrvatski jezični portal

 • kofèīn — m 〈G kofeína〉 kem. alkaloid, bijeli igličasti kristal bez mirisa, gorka okusa, nalazi se u kavi, čaju (tein) i sl.; djeluje kao stimulativno sredstvo, analeptik i diuretik ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • màćuhica — ž bot. ukrasni cvijet bez mirisa (Viola tricolor) iz porodice Violaceae; daninoć …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • maćuhica — màćuhica ž DEFINICIJA bot. ukrasni cvijet bez mirisa (Viola tricolor) iz porodice Violaceae; daninoć …   Hrvatski jezični portal

 • arsenov — arsénov prid. DEFINICIJA koji pripada arsenu SINTAGMA arsenov disulfid As2S2, crvena staklasta masa koja dolazi u prirodi kao mineral realgar; može se proizvesti i sintetski; služi za skidanje dlaka u kožarstvu ili u pirotehnici za dobivanje… …   Hrvatski jezični portal

 • kofein — kofèīn m <G kofeína> DEFINICIJA kem. alkaloid, bijeli igličasti kristal bez mirisa, gorka okusa, nalazi se u kavi, čaju (tein) i sl.; djeluje kao stimulativno sredstvo, analeptik i diuretik ETIMOLOGIJA njem. Koffein (Kaffein), v. kava …   Hrvatski jezični portal

 • vòda — vòd|a ž 〈N mn vȍde, G vódā〉 1. {{001f}}kem. a. {{001f}}vodikov oksid, prozirna tekućina, u kemijski čistom stanju bez boje, mirisa i okusa b. {{001f}}otopina i tekućina slična vodi, ob. po gustoći i izgledu 2. {{001f}}〈mn〉 a. {{001f}}prirodne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • voda — vòda ž <N mn vȍde, G vódā> DEFINICIJA 1. kem. a. vodikov oksid, prozirna tekućina, u kemijski čistom stanju bez boje, mirisa i okusa; akva b. otopina i tekućina slična vodi, ob. po gustoći i izgledu 2. (mn) a. prirodne vodene mase jezera,… …   Hrvatski jezični portal

 • dùšīk — m 〈G dušíka〉 kem. element (simbol N, atomski broj 7), plin bez boje, okusa i mirisa, sastavni dio zraka i svih bjelančevina; nitrogen …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • halucinácija — ž 1. {{001f}}psih. osjetilni doživljaj izazvan abnormalnim uzbuđenjem živčanog sustava bez vanjskog podražaja; osjetilna obmana (vida, sluha, mirisa) kad se što pričinja, priviđa 2. {{001f}}ono što se, poput slike i vizije, pričinja tijekom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • kìsīk — m 〈G kisíka〉 kem. element (simbol O, atomski broj 8), plin bez boje, okusa i mirisa, potreban za disanje, izgaranje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika